Oi! Oi! Oi!: Oktoberfest taps the first keg of 2021